Ruuti-aloite Sakarinmäestä

Pääsimme tänään tapamaan Sakarinmäen peruskoulun oppilaskuntaa ja tukioppilaita. Tapaamisen aiheena olivat koululla alkava nutavälkkätoiminta ja ruuti-aloitteen tekeminen. Tunnille saapui mahtava määrä oppilaita, yhteensä 22 nuorta! Jaoimme ryhmän kahtia ja osa alkoi pohtimaan nutavälkkä-aihetta ja osa kirjoitti aloitetta.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö toteuttaa Ruudin tiedonkeruuta ympäristöaiheisen kyselyn avulla. Kyselyllä haluamme kartoittaa nuorten tämän hetkistä tietoa ympäristöasioista sekä selvittää mikä heille on tärkeätä. Tiedonkeruussa on noussut jo kahtena vuotena peräkkäin esille oppilaiden halu saada tekonurmikenttä koulun pihalle. Niinpä päätimme yhdessä oppilaiden kanssa tehdä aiheesta Ruuti- aloitteen.

Aloitteen tekeminen on tehty tosi mutkattomaksi. Ruudin sivuilla on valmis aloitekanava, jonne perustelimme miksi nurmikenttä tulisi perustaa ja ketä se hyödyttäisi. Aloitekanavan kautta voi kuka tahansa 13-17-vuotias nuori jättää aloitteen Helsingin kaupungille. Nyt odotamme kaupungilta vastausta, onko Sakarinmäkeen mahdollista saada tekonurmikenttä nuorten ja muiden asukkaiden käyttöön.

Molemmissa alueemme kouluissa, sekä Laajasalossa että Sakarinmäessä alkaa nutavälkkätoiminta ensi viikolla. Toiminnan päätarkoituksena on kohdata nuoria ja tiedottaa heitä ajankohtaisista asioista kuten kesätyönhakemisesta. Halusimme toteuttaa suunnittelua yhdessä nuorten kanssa, joten keskustelimme sekä Laajasalossa että Sakarinmäessä minkä tyyppisenä toimintana he näkisivät nutavälkän. Ehdotuksina nousi mm. lautapelit ja mahdollisuus viettää välituntia hiljaisessa tilassa. Molemmissa kouluissa tullaan järjestämään nimikilpailu nutavälkälle, joka on tässä vaiheessa vain työnimi.

Mutta, olipa mukava tapaaminen oppilaskunnan ja tukareiden kanssa! Lisätietoa nutavälkästä tulee tänne kun toiminta on alkanut.