Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Toimintaamme määrittää Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö sekä Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön erityisprofiili, joka tässä tapauksessa on ympäristötoiminta.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä, joka tekee vahvasti yhteistyötä alueen koulujen kanssa mm. Ruuti-toiminnan kautta.

Toiminnanjohtaja:

Susanne Österlund-Toivonen
Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(+358) 050 559 1762

Yksikköömme kuuluu: