Ruuti ja RuBu

Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Osallistavia tapoja vaikuttaa Ruudin kautta on monia, kuten esimerkiksi erilaisissa toimintaryhmissä toimiminen, aloitteen kirjoittaminen, Ruuti-tapahtumiin kuten AloiteAsemaan osallistuminen, koulun oppilaskunnan kautta vaikuttaminen ja ehdolle asettuminen Helsingin nuorisoneuvostoon.

Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Osa Ruuti-toimintaa on myös osallistava budjetointi, eli Ruuti Budjetti. Sen tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin Nuorisopalvelut käyttävät rahojaan ja resurssejaan. RuBun kautta voi vaikuttaa omaan ympäristöönsä, kuten asuinalueeseensa, harrastusmahdollisuksiin, retkiin ja muuhun toimintaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä RuBua toteutetaan tiedonkeruun menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kevät keräämme nuorilta vastauksia ympäristö-tiedonkeruuseen Reaktori-tapahumassa sekä alueen kouluilla, jotka ovat Laajasalon ja Sakarinmäen peruskoulut.

Tiedonkeruun tarkoituksena on kartoittaa nuorten mieltymyksiä ympäristö, – seikkailu, – ja luontoasioista. Tiedonkeruun vastaukset vaikuttavat suoraan toimintaan, jota yksikössä tehdään ja mihin ohjaajien työaika menee. Tiedonkeruu toimii samalla äänestyksenä, jossa jokaisen nuoren ääni merkkaa.

Tiedonkeruun jälkeen seuraava vaihe ovat työpajat, jossa nuoret suunnittelevat ja ideoivat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vastausten perusteella ja tuottavat näistä valmiit esitykset neuvottelukuntaa varten, jossa ehdotukset päästään esittelemään.

 

Vuonna 2017 Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä lähti nuorten äänestykseen kolme toimenpide-ehdotusta, joista kahteen saatiin rahoitusta Ruuti-Gaalassa, joka järjestettiin joulukuussa. Ruuti-rahaa saatiin Laajasalon festivaaleihin sekä Nuorten ekokahvilatoimintaan.

Lue lisää:

Tee aloite.

Kooste Ruuti-toiminnasta vuonna 2017!

Ruuti-rahoja myönnettiin Laajasalon katufestareihin ja ekokahvilatoimintaan